Процесуальні аспекти

Збирання доказів

Цифрові докази

Процес збирання доказів передбачає здійснення сторонами кримінального провадження певних дій:

 • пошук і виявлення доказів;
 • фіксація доказової інформації;
 • вилучення та збереження доказів для їх подальшого дослідження;
 • оцінка й використання отриманих доказів у ході доказування у кримінальному провадженні та інші.

Серед шляхів збирання доказів сторонами кримінального провадження, перелічених у ст. 93 КПК, є й такі, що передбачають участь спеціаліста і потребують використання спеціальних знань, а саме: отримання висновків спеціаліста, проведення процесуальних дій, таких як обшук, огляд, слідчий експеримент тощо.

Спеціальні знання — це знання, що не мають масового поширення та якими володіє обмежене коло фахівців, тому їх застосування у досудовому розслідуванні базується, насамперед, на залученні до процесу розслідування спеціаліста й експерта, тобто осіб, які володіють такими спеціальними знаннями та навичками. Коло питань, які вирішуються кожним з них у кримінальному провадженні, обумовлюється їх процесуальним статусом.

Спеціаліст як консультант — відносно нова фігура в судочинстві, і його діяльність у процесі, як обізнаної особи, задіяна далеко не повною мірою.

Довідково-консультативна форма використання спеціальних знань може застосовуватися сторонами та їх представниками в ході збирання доказів. Так, спеціаліст може вказати адвокату чи слідчому на об’єкти, які в майбутньому можуть набути статусу речових або документальних доказів. Визначення в кримінально-процесуальному законі права спеціаліста звертати увагу сторони, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів (п.3 ч.2 ст.71 КПК) якраз і надає можливість виявляти речі, документи під час проведення процесуальних дій. Водночас ця можливість існує тільки завдяки спеціальним знанням та навичкам спеціаліста. Мета сторін кримінального провадження на стадії збирання доказів — установити, в чому саме полягають особливості досліджуваних речей і документів та явищ, використовуючи його знання.
Так, наприклад, участь спеціаліста в проведенні слідчих (розшукових) дій як форма застосування спеціальних знань у розслідуванні комп’ютерних злочинів, має на меті надання допомоги слідчому у визначенні статусу комп’ютерного об’єкта, його стану, конструктивного призначення та особливостей, наявності ознак або слідів впливу на машинні носії інформації чи інформацію, що міститься на них.
Поради спеціаліста, надані слідчому під час проведення слідчої (розшукової) дії, можуть стосуватися визначення порядку виявлення й дослідження комп’ютерних об’єктів, фіксації їх стану, можливості та доцільності вилучення всіх або окремих комп’ютерних об’єктів, а в разі здійснення таких дій — належного пакування та створення умов для надійного зберігання з метою забезпечення цілісності й недоступності для сторонніх осіб збереженої інформації.
Також спеціаліст допомагає правильно описати дії слідчого з виявлення комп’ютерних об’єктів, вказати їх правильні назви, які надають змогу в подальшому їх ідентифікувати. Особливо важливо, щоб спеціаліст мав не лише спеціальні знання в певній галузі, але й достатні навички їх застосування на практиці.
На етапі вилучення або відібрання зразків може бути використана допомога спеціаліста у створенні обставин та умов отримання зразків, застосуванні інструментів і приладів, визначенні якості та достатньої кількості отриманих зразків, роз’ясненні правил і способів їх вилучення або отримання, пакування та зберігання до часу передачі експерту, тощо. Під час складання протоколу спеціаліст допоможе слідчому правильно вказати назву зразків, описати їх якість, особливості упаковки та інші обставини, які повинні бути в ньому відображені. При отриманні окремих зразків важливо дотримуватися й специфічних правил, які випливають з їх особливостей, а також існуючих технічних, санітарних та інших нормативів. Допомога спеціаліста має важливе значення не тільки під час відбору зразків, а й при оцінці їх достатності та придатності для дослідження.
Між експертом та спеціалістом як суб’єктами діяльності, що спрямована на надання допомоги слідству, існують істотні відмінності. Експерт на підставі проведеного дослідження складає висновок, який є самостійним джерелом доказів, а спеціаліст надає слідчому лише консультативну або технічну допомогу в межах проведення слідчої (розшукової) дії. Висновки, які містяться в роз’ясненнях спеціаліста, не мають значення доказів. Правознавці стосовно доказового значення використання різних форм спеціальних знань слушно звертають увагу на те, що знання спеціаліста можуть застосовуватись для виявлення лише слідів, ознак, властивостей, тощо, в існуванні яких можна переконатися шляхом безпосереднього спостереження. Саме тому відомості щодо фактів, виявлених спеціалістом, фіксуються в протоколі слідчої або судової дії.
Процесуальний закон містить посилання на п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК України про те, що письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної дії, можуть бути додатками до протоколу, причому за приписами ст. 71 КПК спеціаліст зобов’язаний надати пояснення з поставлених питань, однак статтею не зазначено форми їх викладення та фіксування. Додатками до протоколу процесуальної дії можуть бути носії комп’ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу (п.4 ч.2 ст.105 КПК). Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або вилученні таких додатків (ч.3 ст.105 КПК).
Крім того, КПК України, на жаль, не відповідає на питання стосовно участі у провадженні спеціалістів, а саме не визначає:

 • процесуальне оформлення взаємовідносин спеціаліста зі сторонами провадження. Наприклад, не визначено, яким чином захисник може залучити спеціаліста на договірних умовах. Статті 236, 237, 240 КПК України передбачають, що слідчий може запросити спеціаліста для проведення слідчої дії, однак у якій формі повинно бути це запрошення, законом не визначено. За аналогією можна зазначити, що оскільки процесуальне рішення слідчого повинно бути оформлене постановою, то обґрунтування необхідності такого запрошення певного спеціаліста й питання, на які він повинен дати відповідь або надати консультації чи роз’яснення, повинні бути зазначені саме в постанові про проведення певної слідчої (розшукової) дії;
 • порядок залучення спеціалістів до консультацій сторонами провадження. На практиці консультаційні дії спеціаліста жодним чином не оформлюються, а залишаються в межах телефонних розмов або взагалі неформального спілкування.

Консультації та роз’яснення спеціаліста не є процесуальними джерелами доказів, тому вони не береться до уваги при з’ясуванні обставин, установлених під час досудового розгляду та ухваленні судового рішення, а є важливими лише при дослідженні інших доказів (ч.2 ст.84 КПК). При цьому, плани, схеми, фотографії, звукозапис, відеозапис зроблені спеціалістом у судовому засіданні під час огляду чи дослідження доказів, проведення інших процесуальних дій, можуть використовуватись судом як докази, за умови, що вони фіксують інші докази.
Отже, письмовий висновок спеціаліста, оформлений процесуально може виступати як:

 • підтвердження виявлення слідів, ознак, властивостей тощо, в існуванні яких можна переконатися шляхом безпосереднього спостереження (попередній огляд комп’ютерної техніки, виготовлення копії носіїв інформації, тощо);
 • додаткове забезпечення збереження та не змінності доказів в процесі розслідування;
 • форма процесуального оформлення консультацій під час досудового розслідування та з’ясування обставин тих чи інших подій.
Поділитись:

Останні новини

Підписка на новини

Підпишіться на наші новини, щоб завжди бути в курсі знижок та нових пропозицій!

Контакти

 • м. Луцьк, пр. Перемоги 14, оф. 311

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • 0733 406 100

Gross

logo Gross

Відновлення даних. Комп'ютерна криміналістика. e-Discovery

Top